Deze website is onder constructie en mag niet publiek worden gebruikt - de foto's moeten nog vervangen worden gezien er geen licentie is voor het gebruik van deze voorlopige foto's.

Wat is WBQA Belgium

WBQA Belgium of de Belgian Barbecue Association is de Belgische tak van de WBQA, dit jaar opgericht onder de auspiciën van de Fielesoofen die de aanzet willen geven om de Belgische afdeling verder uit te bouwen. Net zoals de WBQA concentreert de WBQA Belgium zich nie talleen op langzaam en op lage temperaturen garen, maar wordt de focus ook gelegd op grilltechnieken, BBQ-technieken en presentatie van het bord. 

Wat zijn de doelstellingen?

De doelstellingen van de WBQA Belgium zijn dezelfde als deze van de WBQA International.

Wat biedt WBQA Belgium?

  • Ondersteuning en bevordering van barbecueën op een zodanige wijze dat het op een veilige, gezonde en sociale wijze gebeurt.
  • Zich er voor inspannen dat de sport van het barbecueën het grote publiek bereikt. Het publiek op de hoogte te brengen van barbecue evenementen, (nieuwe) producten en trends alsook algemene informatie en wedstrijdresultaten.